Matematyka [SP]

Matematyka [SP]

Przedstawiamy zadania z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych


Nasz Ośrodek jest koordynatorem tego konkursu przedmiotowego od roku szkolnego 2010/2011


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.