Fizyka [GIM]

Fizyka [GIM]

Przedstawiamy zadania z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów gimnazjów


Nasz Ośrodek był koordynatorem tego konkursu przedmiotowego od roku szkolnego 2005/2006 do roku szkolnego 2018/2019. 


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.