Chemia [SP]

Chemia [SP]

Przedstawiamy zadania z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii dla uczniów szkół podstawowych


Nasz Ośrodek jest koordynatorem tego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2023/2024


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.