Matematyka [GIM]

Matematyka [GIM]

Przedstawiamy zadania z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjów


Nasz Ośrodek jest koordynatorem tego konkursu przedmiotowego od roku szkolnego 2002/2003 do roku szkolnego 2018/2019


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.