Fizyka [SP]

Fizyka [SP]

Przedstawiamy zadania z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych


Nasz Ośrodek był koordynatorem tego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2018/2019


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.