Archiwum  WKP (KO)

RODN "WOM" w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo!

Archiwum Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (KO) utworzone zostało przez RODN "WOM" w Bielsku-Białej, aby dać dostęp uczniom, rodzicom i nauczycielom do zestawów zadań z konkursów przedmiotowych z lat ubiegłych.

W Archiwum zgromadzone zostały zasoby z Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów z województwa śląskiego. 

Obecnie są to Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:

Wcześniej były to Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:

Zapraszamy do korzystania z Archiwum WKP (KO)!

RODN "WOM" w Bielsku-Białej zezwala na bezpłatne wykorzystanie umieszczonych w Archiwum WKP (KO) zasobów
do celów związanych z nauczaniem matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.